მიგრაციული პროცესები ყველა ქვეყნაში მიმდინარეობს. საქართველოს სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ქვეყნის შიგნით ვერ პოულობს შესაბამისი ანაზღაურების სამსახურს, ოჯახის სარჩენად უცხოეთში მიდის. ხშირ შემთვევაში ქართული ოჯახების შემოსავლის ერთადერთი წყარო სწორედ ემიგრანტთა გზავნილებია.